ÅDERNÄT OCH ÅDERBRÅCK PÅ BENEN BEHANDLING MED LASER ELLER SKLEROTERAPI

Ådernät och åderbråck är missprydande blodkärl på benen. Ådernät och åderbråck orsakas av en ärftlig benägenhet och är ett mycket vanligt problem. Ofta uppstår dessa i samband med graviditet.

Behandling av ådernät och åderbråck på benenmed Nd:YAG laser eller skleroterapi med injektionsbehandling är effektiv i borttagning av missprydande blodkärl på benen.

Kärlspindlar Ytliga Blodkärl Kärlbristningar

HUR FUNGERAR BEHANDLINGEN MOT ÅDERNÄT OCH ÅDERBRÅCK MED LASER OCH SKLEROTERAPI?

Blodkärl på benen är röda eller blå i färgen beroende på grovheten och hur djupt de ligger. Finare, ytliga blodkärl kallas ådernät, kärlspindlar, kärlbristningar eller telangiektasier och är oftast röda. Grovare, djupare kärl kallas åderbråck eller varicer och är oftast blå. Behandling av blodkärl genomföras med Nd:YAG laser eller skleroterapi med injektionsbehandling beroende på grovheten på kärlen och patientens önska. Behandling av ådernät med Nd:YAG laser bygger på att högintensivt ljus med en specifik våglängd, anpassad för blodkärl, penetrerar huden och absorberas av hemoglobin i blodkärl. Där omvandlas ljuset till värme och orsakar skrumpning av blodkärlen som därefter försvinner. Behandling av ådernät och åderbråck genomföras med skleroterapi. Skleroterapi är injektionsbehandling med skleroserande medel. Det skleroserande medletinnehåller den aktiva substansen lauromakrogol 400. Sklerosering framkallar en kontrollerad irritation i blodkärl. Irritationen påverkar blodkärlets inre väggar så att dessa klistras ihop och läker tillsammans. Kompressionslindning i 1 vecka hjälper på denna processen. När blodflödet i kärlet upphör förtvinar kärlet och tas upp av kroppen. Laserkliniken Södermalm är en av få kliniker i Stockholm med möjlighet för behandling med både Nd:YAG laser och skleroterapi. Behandling av ådernät på benen med Nd:YAG laser är en mycket exakt och skonsam metod som även kyler huden för att minska risken för skador. Skleroterapi för ådernät och åderbråck är också en skonsam behandling men där behandlingsresultat är mycket avhängig av kompetens och erfarenhet. Behandling utförs av leg. läkare.

VAD KAN JAG FÖRVÄNTA MIG?

När ljuspulserna appliceras på huden under laserbehandling kan du känna en stickande och varm känsla. Omedelbart efter behandlingen mörknar kärlen och en lätt rodnad syns på det behandlade området. I många fall ses en förbättring omedelbart efter behandlingen. Eftersom kärlen tynar bort kan det ta flera veckor innan de är borta. Det behövs 1-2 behandlingar med 6 veckors intervall. Sklerosering är förenad med ringa smärta eftersom medlet har lokalbedövande effekt och det används mycket små kanyler. Under injektionsbehandlingen bleknar först kärlet, därefter blir det rött och en tid därefter blått. Det injicerade området kan ha mera framträdande kärl efter behandlingen men från ca 3 veckor brukar dom sakta försvinna. Det kan ta 4-6 veckor innan du ser effekt av behandlingen. Ibland är det nödvändigt att upprepa injektionen av ett kärlområde. Läs mer härom garanti och resultat.

VAD SKALL JAG TÄNKA PÅ INNAN BEHANDLINGEN?

Du skall undvika brun utan sol produkter i 4 veckor innan behandling. Det går bra att vara lite solbrun, men undvik aktiv solning och solarium i 1 vecka innan behandling. Undvik läkemedel som orsakar ljuskänslighet under 3 dygn innan behandling. Det är inget speciellt att tänka på innan injektionsbehandling med skleroserande medel.

VAD SKALL JAG TÄNKA PÅ EFTER BEHANDLINGEN?

Du kan återgå till normala aktiviteter direkt efter laserbehandlingen av ådernät på benen. Undvik hård träning tills eventuell svullnad lagt sig. Var försiktig med solning dom närmsta veckorna efter behandling. Du kan återgå till normala aktiviteter direkt efter skleroterapi av ådernät på benen men undvika hård träning, bastubad och sol i en vecka.