Garanti och resultat

Behandlingsresultat
Behandlingsresultat är individuella. Under konsultation med leg. läkare ges en uppskattning av vilket behandlingsresultat som behandlaren förväntar. Det är ändå ingen garanti för att det uppskattade resultat nås.

Komplikationsrisker
Komplikationsrisker finns alltid vid laserbehandling och kan inte garanteras mot. Komplikationer är vanligare hos mörkhyade och innebär hyperpigmentering (mörka fläckar), hypopigmentering (ljusa fläckar) och brännskada med ärrbildning. Vid behandling av vener med laser nära ögonen finns risk för ögonskada.

Försäkring
Laserkliniken Södermalm har behandlingsskadeförsäkring och patientolycksfallsförsäkring via Folksam.

Garanti
Det finns tyvärr ingen garanti för behandlingseffekt eller att komplikationer inte vill uppstå.

Klagomål
Om Du är missnöjd riktas i första hand klagomål till info@laserklinikensodermalm.se.