Mörka ringar under ögonen och trötta ögon är något som många lider av. Mörka ringar under ögonen gör att man inte ser ut att vara så pigg som man känner sig. Istället gör de mörka ringarna att man ser trött och hängig ut. För många är det enormt störande när folk i omgivningen påpekar att man ser trött ut för att man har mörka ringar under ögonen.

Orsakerna till mörka ringar under ögonen är tunn hud, kärl, avlagringar och pigmentfläckar. Du kan ta bort mörka ringar under ögonen med behandling med laser som riktar sig in mot dessa orsakerna. Behandling med IPL laser stimulerar till nybildning av kollagen som gör huden tjockare, skrumpnar kärl som sedan försvinner och bryter sönder och får bort avlagringar och pigmentfläckar.

Det finns flera orsaker till mörka ringar under ögonen. Många veckotidningar pekar på ett dåligt kosthåll med vitaminbrist, för lite vätskeintag, för lite eller för mycket sömn och rökning. Det finns ett litet samband mellan mörka ringar under ögonen och livsstilsfaktorer men sambandet är inte starkt. Det är inte så att du har förorsakat mörka ringar och påsar under ögonen med din livsstil och det är häller inte så att du kan bota problemet med ändringar i livsstilen. Det finns många som sköter om sig och sin hälsa perfekt men fortfarande har problem med trötta ögon, mörka ringar och påsar under ögonen.

Det finns flera underliggande orsaker till mörka ringar under ögonen. Det vanligaste problemet är helt enkelt att huden är väldigt tunn under ögonen som gör att djupa små, kärl syns mer tydligt. Detta ses som en blålila missfärgning under ögonen.

En annan vanlig orsak till mörka ringar under ögonen är att små kärl ligger ytligt i huden. Detta kan uppstå vart som i ansiktet men är mest störande under ögonen. Små ytliga kärl ger en rodnad under ögonen.

En annan orsak till mörka ringar under ögonen är nedbrytning av hemoglobin från blodet i kärlen. Nedbrytningsämnet hemosiderin stannar kvar i huden och ger en brunlig missfärgning under ögonen.

Den sista orsaken till mörka ringar är ökad pigmentering och pigmentfläckar från solexponering. Detta ses som en mer fläckvis brunlig missfärgning.

Mörka ringar under ögonen tas bort med laser. Behandlingen utförs med andra generationens IPL laser. Denna nya tekniken hjälper dig att få bort mörka ringar under ögonen snabbt på ett skonsamt sätt. IPL avger energi i ett spektrum av våglängder. Energin tas upp av huden och påverkar bindvävnaden, kärl, avlagringar och pigmentfläckar.

Andra generationens IPL avger energi som ger en inflammation i bindvävnaden som igen stimulerar till nybildning av kollagen och elastin. Nybildning av dessa fibrer ger en förtjockning av huden under ögonen som gör att djupa, små kärl blir mindre framträdande och tar bort de blålila ringarna under ögonen.

Energien från IPL absorberas av hemoglobin i blodkärl. Där omvandlas ljuset till värme och orsakar skrumpning av kärlen som därefter försvinner. Detta får bort dom rödare mörka ringarna.

Hemosiderin i avlagringar och melanin i pigmentfläckar tar till sig energien från IPL. Ljuset omvandlas till värme som förstör pigmenten som bryts sönder och tas sedan upp av kroppen. Detta gör att brunliga mörka ringar under ögonen tas bort.

När man tar bort mörka ringar under ögonen med IPL laser har man skyddsglasögon. När ljuspulserna appliceras på huden kan du känna en lätt stickande och varm känsla. Kärl, avlagringar och pigmentfläckar kan vara mer framträdande direkt efter och några dagar efter behandlingen för att sedan reduceras gradvis. Kärlen tas helt upp av kroppen. Pigment från avlagringar och pigmentfläckar kan komma upp till ytan och sedan flagna av efter en dryg vecka eller också tas upp av kroppen. Behandlingen genomförs i en behandlingsserie på 6 tillfällen med minst 2 veckor mellan varje behandling.

På Laserkliniken Södermalm har vi haft många nöjda patienter som har behandlat mörka ringar under ögonen med IPL laser. Hos oss är det leg. läkare som utför behandlingarna.